lara ceviz meyvesi alt=

 • Lara ceviz fidanı yüksek yan dal verimi olan bir ceviz türüdür.
 • Fransa orjinli bir çeşit olması nedeniyle yine Fransız menşeili fernette ve franquette ceviz türleri tarafından tozlanır.
 • Yüksek rakımlı alanlar için uygun ceviz türlerinden biri olmasının yanında dönüm başına verim miktarları bakımından yüksektir.
  • Yan dallarda meyve oranı çok yüksektir.
  • 5 yaşında 10 dönüme 1 ton, 8-9 yaş arasında ise hektara 4-5 ton ceviz verebilmektedir.
  • Kuru kabuklu 13 gram, kabuksuz ise 6-7 gram meyve ağırlığına sahiptir.
  • İç randımanı %45-%50 arasındadır.
  • Tozlayıcıları fernette ve franquetta ceviz çeşitleridir.
   • Yüksek rakımlı alanlarda Lara cevizi 1000 rakım ve üzeri rakımlara dikilebilir.
   • Dağ veya tepe yamaçlarında güney tarafa dikilmesi tavsiye edilen Lara cevizi, kuzey yamaçlardaki cevizlere oranla daha yüksek verim vermektedir.