90 532 644 35 86          info@pancfidancilik.com.tr
Badem Fidanları

FERRAGNES

Ağaçları orta güçlü büyür.
Dallanma seyrektir.
Çok verimlidir.
Bademlerinin kalitesi ile dikkat çekmektedir.
Meyveye çabuk yatar, iri dış kabukları serttir.
İç randımanı %40, çift badem oranı %1-2’dir.
Hasat zamanı: Eylül’ün 3. haftasıdır.
Tozlayıcıları: Ferraduel, Ferrastar

FERRADUEL

Ağaçları orta kuvvetle, yayvan gelişir.
Bademlerinin kalitesi ile dikkat çekmektedir.
Meyveleri iri-orta büyüklükte, meyve kabuğu serttir.
İç randıman %35-40, çift badem oranı %1’dir.
Hasat zamanı: Eylül’ün ikinci haftasıdır.
Tozlayıcıları: Ferragnes, Ferrastar

NONPAREİL

Ağaçları kuvvetli ve dikine gelişir.
Çok verimlidir.
Meyveleri hafif uzunumsu ve şişkindir.
Meyve kabuğu incedir ve elle kırıma uygundur.
İç randıman %55-60, çift badem oranı %5-6’dır.
Hasat zamanı: Eylül’ün ortasıdır.
Tozlayıcıları: Texas, Ne Plus Ultra

TEXAS

Ağaçları kuvvetli ve dikine büyür.
Verimlidir.
Meyveleri hafif uzunumsu ve şişkindir.
Meyve kabuğu orta sertliktedir.
İç randıman %50, çift badem oranı %20-30’dur.
Hasat zamanı: Eylül’ün ikinci ve üçüncü haftasıdır.
Tozlayıcıları: Nonpariel, Ne Plus Ultra

NE PLUS ULTRA

Ağaçları kuvvetli ve verimlidir.
Orta geç çiçeklenir.
Meyve kabuğu serttir.
Orta iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir.
İç randıman %45-48, çift badem oranı %15-30’ dur.
Hasat zamanı: Eylül’ün ortasıdır.
Tozlayıcıları: Nonpariel.

TUONO

İtalya orijinlidir.
Geç çiçeklenir.
En önemli özelliği kendine verimlidir.
Mahsul verme durumu iyidir.
İç randıman %40, çift badem oranı %15-30 civarındadır.
Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir.

CRİSTOMORTO

İtalya orijinli bir çeşittir.
Ağacın gelişme kuvveti iyidir.
Çiçek tomurcukları bir ve iki yaşlı dallarda oluşur.
İç randıman %20-25, çift badem oranı %10-30’ dur.
Tozlayıcıları: Ferragnes, Ferraduel, Ferrastar

Lang